اسپرت پلاس پورشه ماکان
دسته‌بندی نشده

دکمه اسپرت پلاس

کلید SPORT PLUS که برای فعال کردن حالت SPORT PLUS به کار گرفته می شود. در این حالت موتور پاسخگویی بیشتری داشته و قدرتی بیش

ادامه مطلب »